Služby seniorům

  •  nákupy, drobné domácí práce

  •  doprava k lékaři, doprovody na úřady atd.

  • služby dle dohody